Liczba odwiedzin strony: 15634 Osób na stronie: 7
 

"Bass" Phu

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 43 poz. 385 - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia. (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2002 r.) Na podstawie art. 100 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia (Dz. U. Nr 146, poz. 986, z 1999 r. Nr 45, poz. 445 i z 2000 r. Nr 84, poz. 949) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 1 wyrazy "organu celnego" zastępuje się wyrazami "dyrektora izby celnej";   2)   w § 9 w ust. 2 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych";   3)   załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r. ZAŁĄCZNIK POZWOLENIE NR ........... na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu wzór
KRS 0000160646 - "GŁUBCZYCKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"GŁUBCZYCKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH" STOWARZYSZENIE 2003-05-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RATUSZOWA 39 48-100 GŁUBCZYCE GŁUBCZYCE GŁUBCZYCKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
748-150-93-81 532436027 0000160646
KRS 0000160645 - TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY STAWIGUDA "WSPÓLNY DOM"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY STAWIGUDA "WSPÓLNY DOM" STOWARZYSZENIE 2003-05-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LEŚNA G.O.K. 2 11-034 STAWIGUDA STAWIGUDA OLSZTYŃSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
739-340-30-51 519579797 0000160645
KRS 0000160644 - KÓŁKO ROLNICZE W KUŃKOWCACH W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KÓŁKO ROLNICZE W KUŃKOWCACH W LIKWIDACJI KÓŁKO ROLNICZE 2003-05-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
8 37-756 KUŃKOWCE PRZEMYŚL PRZEMYSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
795-127-53-90 5079940 0000160644
KRS 0000160643 - SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO-WIERTNICZYCH "EURO-WIERT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANO-WIERTNICZYCH "EURO-WIERT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-05 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAKŁADOWA 50 39-402 TARNOBRZEG M. TARNOBRZEG M. TARNOBRZEG PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(1) 822-57-70, (15) 822-90-62 (15) 822-90-62 biuro@eurowiert.eu http://www.eurowiert.eu
NIP: REGON: KRS:
867-203-37-02 831351621 0000160643
KRS 0000160642 - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARTOM" D.NOWAK SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DARTOM" D.NOWAK SP. J. SP. J. 2003-05-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 29 05-870 BŁONIE BŁONIE WARSZAWSKI ZACHODNI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000160642